ქართული | English

სიახლეები
 • 21-06-2016
 • საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტის ხარჯვის ეფექტურობის კვლევა
 • 04-02-2016
 • შაქრიანი დიაბეტი და მისი გართულებები - სკრინინგის, პროფილაქტიკის, მართვის და მკურნალობის ძირითადი ასპექტები
 • 15-12-2015
 • პროექტი „სმენადაქვეითებულ ბავშვთა ჯანმრთელობის უფლების ხელშეწყობა“
 • 20-11-2015
 • კონკურსი დიაბეტური ტერფის კაბინეტების მოსაწყობად
 • 23-10-2013
 • კამპანია: აიკრძალოს მოწევა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში!
 • 23-10-2013
 • აპრილიდან საქართველოს ოთხ რეგიონში
 • 23-10-2013
 • პარტნიორობა თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოსათვის დაიწყო (09 მარტი 2013)
  გამოკითხვა
  დიაბეტის თემასთან დაკავშირებული რომელი საკითხი იქნებოდა თქვენთვის მეტად საინტერესო?
  დიაბეტის სახეები და გლიკემიის სხვა დარღვევები
  შაქრიანი დიაბეტის ადრეული გართულებები ( ჰიპოგლიკემია, კეტოაციდოზი, ჰიპეროსმოლარული სინდრომი, თანმხლები ინფექციური დაავადებები)
  დიაბეტის შორეული გართულებები (დიაბეტური რეტინოპათია, დიაბეტური ნეფროპათია, დიაბეტური ნეიროპათია, დიაბეტური ტერფი)
  შაქრიანი დიაბეტის თვითკონტროლი (ჯანსაღი კვება, დიეტის ინდივიდუალური შერჩევა, ფიზიკური აქტივობა)
  დიაბეტი და ორსულობა (გესტაციური და პრეგესტაციური დიაბეტი)
  შაქრიანი დიაბეტი ხანდაზმულ და მოხუცებულ ასაკში
  დიაბეტის ფსიქოლოგიური ასპექტები. დეპრესია და შაქრიანი დიაბეტი
  შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოსტიკა, დიაბეტის კონტროლი - აუცილებელი ტესტების / ანალიზების/კვლევების ჩატარების რეგულარობა
  სისხლში გლუკოზის თვითკონტროლის მეთოდები და სიხშირე (ინტენსიური კონტროლი); გლიკემიის თვითკონტროლის ტექნიკა. ინსულინის ინექციების ტექნიკა, ინსულინის ინექციების ადგილის როტაციის მეთოდი, სხვდასხვა ტიპის ინსულინის ინექციების ადგილი.
  პრობლემური ტერფი (მაზოლი, კოჟრი, ნახეთქი, ჩაზრდილი ფრცხილები) და მისი მოვლა, იარა ტერფზე. როგორ ვუმკურნალოთ/ვმართოთ. ტერფის რეგულარული შემოწმების მნიშვნელობა. ფეხსაცმლისა და წინდების სწორი შერჩევა
  რამდენად გაწუხებთ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში (რესტორანი, კაფე, სამუშაო გარემო) დაგროვებული თამბაქოს კვამლი?
  ძალიან მაწუხებს
  ზომიერად მაწუხებს
  არ მაწუხებს
  მიჭირს პასუხის გაცემა
   


  სახელი, გვარი :

  ელექტრონული ფოსტა :

  შეტყობინება :


    

  It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser. Click here to download the PDF
  ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდის არასამთავრობო ორგანიზაციების პროგრამა საქართველოში: უნივერსალური ჯანდაცვის სისტემის ჩამოყალიბების მთავარი გამოწვევები
  კვლევის მთავარი მიზანია საქართველოს მსგავსი ისტორიის მქონე ქვეყნების მაგალითზე შეისწავლოს და გაიგოს მათ მიერ მიღწეული წარმატებები ჯანმრთელობის დაფინანსების რეფორმებისა და მოსახლეობის ჯანდაცვის უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის საკითხებში. კერძოდ კი განიხილება, თუ როგორ შუწყო ხელი სხვადასხვა ფაქტორებმა (სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკის და ა.შ.) ქვეყნის ჯანდაცვის დაფინანსების რეფორმების წარმატებით განხორციელებას. რადგანაც უნივერსალური ჯანდაცვა განვითარებადი, გარდამავალი ეკონომიკის, დაბალი ან საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებში რთულად მიღწევადია, ეს შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ გარკვეული ფაქტორების არსებობის საფუძველზე. საკვლევი საკითხია: რა არის მთავარი ფაქტორები, რომლებმაც ხელი შეუწყვეს ჯანდაცვის დაფინანსების და უნივერსალური ჯანდაცვის დანერგვას გარდამავალი ეკონომიკის ქვენყებში.
  პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების ეფექტური განვითარება: კოალიციის შემდგომი ნაბიჯები”
  პროექტის მიზანი: ეფექტური და ფუნქციონირებადი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა თბილისში, სამეგრელოში, შიდა ქართლსა და აჭარაში. სამიზნე ჯგუფები: ”მომავალი სიღარიბის გარეშე” კოალიციაში გაწევრიანებულია 50–მდე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომლებიც მუშაობენ მთავრობის საქმიანობის მონიტორინგზე, ჯანდაცვისა და სოციალური პრობლემებზე , გენდერული თანასწორობის, მოზარდთა და შშმ მოქალაქეების უფლებების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. სამიზნე რეგიონები გახლავთ თბილისი, სამეგრელო, აჭარა და შიდა ქართლი.
  1 2

    © 2012-2019 ყველა უფლება დაცულია Design by SPAR.GE