ქართული | English

სიახლეები
 • 21-06-2016
 • საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტის ხარჯვის ეფექტურობის კვლევა
 • 04-02-2016
 • შაქრიანი დიაბეტი და მისი გართულებები - სკრინინგის, პროფილაქტიკის, მართვის და მკურნალობის ძირითადი ასპექტები
 • 15-12-2015
 • პროექტი „სმენადაქვეითებულ ბავშვთა ჯანმრთელობის უფლების ხელშეწყობა“
 • 20-11-2015
 • კონკურსი დიაბეტური ტერფის კაბინეტების მოსაწყობად
 • 23-10-2013
 • კამპანია: აიკრძალოს მოწევა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში!
 • 23-10-2013
 • აპრილიდან საქართველოს ოთხ რეგიონში
 • 23-10-2013
 • პარტნიორობა თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოსათვის დაიწყო (09 მარტი 2013)
  გამოკითხვა
  დიაბეტის თემასთან დაკავშირებული რომელი საკითხი იქნებოდა თქვენთვის მეტად საინტერესო?
  დიაბეტის სახეები და გლიკემიის სხვა დარღვევები
  შაქრიანი დიაბეტის ადრეული გართულებები ( ჰიპოგლიკემია, კეტოაციდოზი, ჰიპეროსმოლარული სინდრომი, თანმხლები ინფექციური დაავადებები)
  დიაბეტის შორეული გართულებები (დიაბეტური რეტინოპათია, დიაბეტური ნეფროპათია, დიაბეტური ნეიროპათია, დიაბეტური ტერფი)
  შაქრიანი დიაბეტის თვითკონტროლი (ჯანსაღი კვება, დიეტის ინდივიდუალური შერჩევა, ფიზიკური აქტივობა)
  დიაბეტი და ორსულობა (გესტაციური და პრეგესტაციური დიაბეტი)
  შაქრიანი დიაბეტი ხანდაზმულ და მოხუცებულ ასაკში
  დიაბეტის ფსიქოლოგიური ასპექტები. დეპრესია და შაქრიანი დიაბეტი
  შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოსტიკა, დიაბეტის კონტროლი - აუცილებელი ტესტების / ანალიზების/კვლევების ჩატარების რეგულარობა
  სისხლში გლუკოზის თვითკონტროლის მეთოდები და სიხშირე (ინტენსიური კონტროლი); გლიკემიის თვითკონტროლის ტექნიკა. ინსულინის ინექციების ტექნიკა, ინსულინის ინექციების ადგილის როტაციის მეთოდი, სხვდასხვა ტიპის ინსულინის ინექციების ადგილი.
  პრობლემური ტერფი (მაზოლი, კოჟრი, ნახეთქი, ჩაზრდილი ფრცხილები) და მისი მოვლა, იარა ტერფზე. როგორ ვუმკურნალოთ/ვმართოთ. ტერფის რეგულარული შემოწმების მნიშვნელობა. ფეხსაცმლისა და წინდების სწორი შერჩევა
  რამდენად გაწუხებთ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში (რესტორანი, კაფე, სამუშაო გარემო) დაგროვებული თამბაქოს კვამლი?
  ძალიან მაწუხებს
  ზომიერად მაწუხებს
  არ მაწუხებს
  მიჭირს პასუხის გაცემა
     წლების განმავლობაში, ველფეარ ფაუნდეიშენმა დააგროვა დიდი გამოცდილება როგორც კვლევაში, ასევე საქართველოს შრომის,
  ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონსულტირებასა და საერთაშორისო დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების
  დანერგვა/მონიტორინგში. ორგანიზაციის ექსპრტიზის მთავარი სფეროებია:

  • ჯანდაცვის სისტემების კვლევა
  • ჯანდაცვის ეკონომიკური ანალიზი
  • სამედიცინო ტექნოლოგიის შეფასება და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მედიცინა
  • რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევა ჯანდაცვაში
  • ჯანდაცვის და სოციალური პოლიტიკის ანალიზი
  • კომუნიკაცია და ტრეინინგი
  • სოციალური მარკეტინგი
  • თემზე დაფუძნებული ჯანდაცვის დაფინანსების სქემა
  • თემის მობილიზაცია
  • ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
  • რეპროდუქციული ჯანმრთელობა
  • ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის უფლებები
  • ჰივ/შიდსი
  • ტუბერკულოზი
  • ქცევის შეცვლის თეორია და პრაქტიკა
  • სიღარიბის შემცირება
  • სიღარიბის დონის გაზომვა და ანალიზი
  • სახელმწიფო პროგრამების მონიტორინგი და შეფასება
  • ფინანსური მენეჯმენტი
  • სტრატეგიული და ოპერაციული დაგეგმარება

    © 2012-2019 ყველა უფლება დაცულია Design by SPAR.GE